พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (27 ก.ค.2564) หลังจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า 6 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562 จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2564 นี้

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

 

"เนชั่นออนไลน์" พามาแนะนำ "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" ผืนป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดกว่า 2,900,000 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์  
ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง
คือ

1.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

2.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

3.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขต "นิเวศอินโดมาลายัน" ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ์สัตว์ป่าหลายเขตมาประจบกัน อีกทั้งยังเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย 

และบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรียังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อคลานขนาดใหญ่ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่าง "จระเข้น้ำจืด" (Siamese Crocodile) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน "มรดกโลก" ไม่ได้มีแค่ อช.แก่งกระจาน

ข่าว/ภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช