จังหวัดเลยเปิดตัว “ภูพระ” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองด่านซ้าย ดันเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งใหม่ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเตรียมพัฒนา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กรกฎาคม 2564  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นางสาวธนวัน  กาสี  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยว หน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ร่วมกันเปิดตัว “ภูพระ” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เปิดตัว “ภูพระ”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองด่านซ้าย

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  จังหวัดเลย และ ททท.  มีนโยบายที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ดังกล่าวนี้  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของจังหวัด โดยได้มีการรวบรวมองค์พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่า 3 ตัน ที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร มาบูรณะปฏิสังขรณ์ ตามพุทธลักษณะ และคตินิยมทางพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งพื้นที่บ้านหมากแข้งในอดีตนั้นเคยเป็นพื้นที่สีแดง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแผนการส่งเสริมให้ภูพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดเลยด้วย 

เปิดตัว “ภูพระ”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองด่านซ้าย
 

ผวจ.เลย กล่าวต่ออีกว่า ตนเองได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการออกแบบ วางผัง เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูพระให้สวยงาม ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน  ได้ร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพคนในชุมชน ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวชุมชนบ้านหมากแข้งให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ ภูพระ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาที่อำเภอด่านซ้าย  อีกทั้ง นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงพระวีรกรรมอันกล้าหาญของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10 ) เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จนำกำลังทหารโดยเฮลิคอปเตอร์ลงปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร   ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2519

เปิดตัว “ภูพระ”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองด่านซ้าย  

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเสริมว่า ทาง ททท. ได้เล็งเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ “ภูพระ” มาตั้งแต่เริ่มสร้างใหม่ๆ ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามและโดดเด่นในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ที่สามารถทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังเส้นทางท่องเที่ยวการชมทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลในช่วงฤดูหนาวของตำบลกกสะทอน  จะทำให้นักท่องเที่ยวใช้เวลามากขึ้นที่นี่ ซึ่งอนาคตจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นี้มากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย

เปิดตัว “ภูพระ”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองด่านซ้าย
            

นางสาวธนวัน  กาสี ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวเสริมว่า นอกจากภูพระที่กำลังจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอด่านซ้ายแล้ว พื้นที่ตำบลกกสะทอน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาตร์เช่น อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง และวัดป่าเย็นศิระ นอกจากนี้ ยังมีสวนเกษตรที่น่าสนใจ เช่น องุ่น ผักปลอดสารพิษ ที่ท่านสามารถชิมอาหารเมนูพื้นบ้านเชิงสุขภาพที่บ้านขิงรสนิยม   ททท.สำนักงานเลย จึงขอให้ท่านที่สนใจ สามารถติดตามภาพและกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก : เพจ  ททท.สำนักงานเลย

เปิดตัว “ภูพระ”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองด่านซ้าย
โดย - บุญชู ศรีไตรภพ