วัดปริวาสราชสงคราม หรือที่เรียกกันติดปากสั้นๆว่า วัดปริวาส เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3 เมื่อหลายปีก่อนเคยโด่งดังด้วย รูปปั้นเบคแฮมแบกฐานพระภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตอนนี้มี ศิลปะปูนปั้นเบญจรงค์ประดับรอบพระอุโบสถ์เป็นรูปตัวการ์ตูนร่วมสมัย และเหล่ายอดมนุษย์อีกมากมาย ทั้งจากฝั่งอเมริกาและญี่ปุ่น เช่น ซูเปอร์แมน พิกาจู กัปตันอเมริกา พิน็อคคิโอ ฯ โดยฝีมือช่างคนไทยเป็นกุศโลบายของวัดที่อยากให้นักท่องเที่ยวจากทุกชาติศาสนา ได้มาชมวัดวาอารามและร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา ที่ โบสถ์วัดปริวาสสงคราม ย่านถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานครศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

.

ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดปริวาสราชสงคราม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด