ผู้สูงอายุทุกท่านต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเนื่องจากเป็นวัยที่สุขภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยไปตามธรรมชาติ แต่นอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแล

6หลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

1.ด้านอาหาร ผู้สูงอายุมีความต้องการพลังงานลดลง แต่ยังต้องการสารอาหารต่างๆ ใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ควรลดอาหารประเภทไขมัน และประเภทคาร์โบไฮเดรต ควรได้รับโปรตีน หรือกลุ่มเนื้อสัตว์ ประมาณ 50-60 กรัมต่อวัน หรือประมาณมื้อละ 2 ช้อนโต๊ะ และควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่นปลา ผู้สูงอายุสามารถรับประทานไข่ขาวได้ไม่จำกัด แต่ไข่แดงไม่ควรเกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ ควรกินผักทั้งผักที่ใช้ใบ หัว และถั่วต่างๆ รวมถึงรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัด ส่วนผลไม้ที่หวานจัด ควรรับประทานแต่น้อย เพราะหากรับประทานมาก อาจทำให้เกิดโรคเบาหวาน ตามมาได้


หลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ


2.ด้านการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุควรออกกำลังกาย ประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายมีความคล่องตัว แข็งแรง ซึ่งจะทำให้การทรงตัว และการเคลื่อนไหวดีขึ้น

3.ด้านสุขอนามัย การดูแลตนเองโดยพยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า หรือพฤติกรรมเสี่ยง ต่าง ๆ รวมทั้งสังเกตการทำงานของอวัยวะในร่างกาย รวมถึงการขับถ่าย เป็นต้น พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุประมาณ 65 ปี เป็นต้นไป

4.ด้านการขับถ่าย ผู้สูงอายุ บางรายอาจมีปัญหาระบบขับถ่าย เช่น ถ่ายยาก ท้องผูก หรือกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ จะพบอาการเหล่านี้ในผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชายเนื่องจากขาดฮอร์โมนส์เพศ จากการหมดประจำเดือน ซึ่งจะต้องให้การดูแล แก้ไขไปตามสาเหตุ ดังนั้นจึงต้องจัดที่พักอาศัยให้ใกล้กับห้องน้ำ ให้ผู้สูงอายุนุ่งห่มเครื่องแต่งกายที่ใส่ถอดได้ง่ายอาจใช้ผ้าอ้อมอนามัย เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ


หลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ5.ด้านอารมณ์ งานอดิเรก การดูแลผู้สูงอายุต้องเอาใจใส่ทางด้านความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนื่องจาก การต้องอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยได้เข้าสังคม หรือลูกหลานไม่มีเวลาให้ ดังนั้นควรให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่างๆ จะช่วยให้รู้สึกถึงคุณค่าของตนมากขึ้น และควรมีงานอดิเรกที่น่าสนใจ แต่ไม่เป็นภาระมากนัก เช่น ถ้าอยู่คนเดียวไม่ควรเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก เพราะจะเป็นภาระในการซื้อหาและให้อาหาร หรือถ้าสัตว์เจ็บป่วย เสียชีวิต ก็จะเกิดความสลดหดหู่ และจิตใจเศร้าหมองได้

หลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ6.ควรระมัดระวังอุบัติเหตุไม่ให้เกิดกับผู้สูงอายุ โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านเรือนให้ปลอดภัย มีแสงสว่างเหมาะสมไม่วางของเกะกะ พื้นไม่ลื่น หรือควรมีราวจับในบริเวณที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ เช่น ห้องน้ำ บันได เป็นต้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการล้ม เพราะในวัยชรา การทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก การมองเห็นจะเสื่อมถอยลง อาจทำให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่าย