30 พ.ย.60 แสงยามค่ำ บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ สว่างไสวไปด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมสำคัญมากมายของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม ป้อมพระสุเมรุ ภูเขาทองวัดสระเกศ โลหะปราสาทวัดราชนัดดา สะพานพระราม8 และความยิ่งใหญ่ของพระเมรุมาศ ในการพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างงดงามสมพระเกียรติ โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาในการเข้าชมนิทรรศกาล และความงดงามยิ่งใหญ่ ของพระเมรุมาศ ไปจนถึง 31 ธันวาคม นี้

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

(ภาพชุด) แสงยามค่ำ รอบเกาะรัตนโกสินทร์