นักเรียนและประชาชนจำนวนมากเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยภายในตัวนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาศ, นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ, ภูมิทัศน์หน้าพระเมรุมาศซึ่งสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริ

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ซึ่งจะแบ่งให้เข้าชมเป็นรอบ ๆ รอบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับผู้ที่ต้องการมาเข้าชมสามารถมาได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9