คำพระสอนคน ประจำวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกาเนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"ใครๆ ก็อยากได้สิริมงคล แต่สิริมงคลสูงสุดนั้น ม่ใช่การมีของดี แต่คือการได้ ทำความดี คิดดี พูดดี ทำดี อันนี้คือมงคลสูงสุดในพุทธศาสนา หากว่าเราทำความดีอย่างนี้แล้ว ก็มั่นใจว่า ชีวิตจะเจริญงอกงาม"
ขอบพระคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโล
อนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน
ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ปัจจุบันพระไพศาล เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรม
พระไพศาล วิสาโล ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ ท่านมีผลงานเผยแพร่ธรรมะในสื่อหลายรูปแบบ