เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการ "ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ" เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโถง หน้าห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยมีทีมจัดงานจัดเตรียมต้นกล้าดาวเรืองประมาณ 2,000 ต้น ร่วมกันย้ายกล้าดาวเรืองนำไปบรรจุกระถาง

และนำกลับไปปลูกเองที่บ้านในวันแม่ หรือวันรุ่งขึ้น (วันแม่ 12 สิงหาคม 2560) ภายในงานมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้ สาธิตวิธีการปลูก ให้คำแนะนำการบำรุง ดูแลรักษา ดาวเรืองที่จะนำไปปลูกที่บ้าน แก่ประชาชนที่มาร่วมตลอดงาน เพื่อจะเบ่งบานในวันของพ่อช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560)

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ


นายชาญณรงค์ นาหัวนิน หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจ้าของพันธุ์กล้าดาวเรือง ตราศรแดง ถ้าเริ่มปลูกช่วงนี้ ดอกจะบานในช่วงวันเวลาดังกล่าวพอดี เนื่องจากดาวเรืองมีอายุการออกดอกที่ 50 วันจะเริ่มออกดอกช่วงวันที่ 9 15 ตุลาคม 2560 และดอกจะค่อยๆ เติบโตและบานสะพรั่งยาวนานไปได้นานประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ จบเดือนตุลาคม 2560 พอดี

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

หลังจากรากงอกและต้นตั้งตัวได้แล้ว ให้รดน้ำตามความจำเป็น โดยเฉพาะในช่วงออกดอกควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเปียกดอกดาวเรืองจะดีที่สุด เพราะดอกดาวเรืองขณะบานจะอุ้มน้ำ ทำให้คอดอกหักและดอกเน่าได้ขณะที่ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมย้ายกล้าดาวเรืองลงกระถาง จากนั้นได้ทยอยมอบให้ผู้มาร่วมงานต่างปลื้มปีติยินดี

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

ขณะที่นายดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นี่เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ ต่อไปจะทยอยมอบให้ตามสถาบันการศึกษาในลำดับต่อไปด้านนายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย์ บรรณาธิการ เว็บไซต์เนชั่นทีวี และโอเคเนชั่นบล็อก กล่าวว่า วันนี้มีผู้มาร่วมงานประมาณ 700-800 คน โดยแจกจ่ายไปประมาณ 2,000 ต้น สำหรับผู้ที่ได้รับกล้าดาวเรืองไป ขอให้ช่วยดูแลรักษาให้เติบโต เบ่งบานในช่วงงานของพ่อ และขอบพระคุณพันธมิตรทุกฝ่าย ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้สำหรับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย- เนชั่นทีวี- โอเคเนชั่นบล็อก- บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจเาของเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตราศรแดง,- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)- พันธมิตรอื่นๆ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ


เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ

เทคนิค! ปลูกดาวเรืองในวันแม่เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ