เกษตรในพื้นที่ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดคลองชลประทานลำปาว กำลังจับกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงไว้ขายโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับไปจำหน่าย ปัจจุบันมีเกษตรหลายรายได้เลิกทำนาหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพหลักเพราะทำรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดทั้งปี เป็นที่นิยมบริโภคของชาวจังหวัดกาฬสินธ์และนักท่องเที่ยวที่แวะเยี่ยมกาฬสินธุ์เพราะได้บริโภคกุ้งสด

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี

ชีวิตต้องสู้! เกษตรกาฬสินธุ์ มาเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สร้างรายได้ตลอดปี