svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ไลฟ์สไตล์

คำพระสอน : อย่าตกเป็นทาสของอดีตแต่ควรเป็นนายของอดีตนั่นคือรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์สำหรับปัจจุบันและอนาคต

27 กันยายน 2565
11.5 k

วันนี้ "เนชั่น" ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" ซึ่งท่านได้เขียนคำสอนไว้ดังนี้

"อย่าตกเป็นทาสของอดีตแต่ควรเป็นนายของอดีตนั่นคือรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์สำหรับปัจจุบันและอนาคต"

ขอบคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโล

อนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. 2500บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.2526 ปัจจุบันพระไพศาลเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอ ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ มีผลงานเผยแพร่ในสื่อหลายรูปแบบ