ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ทีมีขนาดใหญ่สีสันสดใสสวยงาม พร้อมตกแต่งตามเรื่องราวต่างๆของพระเยซู เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส แสดงความรักต่อองค์ศาสดา ได้เคลื่อนขบวนจากเทศบาลคำเตยมายังโบสถ์อัครเทวดา มิคาแอล เป็นระยะทาง4กิโลเมตร ในงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2559 ณ โบสถ์อัครเทวดามี คาแอลซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ระหว่าง วันที่22-25 ธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร


ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร

ภาพชุด ขบวนประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จ.ยโสธร