ชาวบ้านทุ่งหรี่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา สืบสานการทำขนมจีนด้วยวิธีโบราณ โดยใช้กระบอกทองเหลือง ซึ่งในอดีตนิยมทำกันในช่วงประเพณีสงกรานต์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นับเป็นขนมมงคลตามคติความเชื่อของชาวใต้ เพื่อสืบสานสายใยครอบครัวและเครือญาติให้ยืดยาวดั่งเส้นขนมจีน
ปัจจุบัน การทำขนมจีนด้วยวิธีดังกล่าวหาดูให้ยากมาก เนื่องจากมีหลายขั้นตอนการผลิตและขาดอุปกรณ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง

สืบสานการทำขนมจีนด้วยวิธีโบราณ

สืบสานการทำขนมจีนด้วยวิธีโบราณ

สืบสานการทำขนมจีนด้วยวิธีโบราณ

สืบสานการทำขนมจีนด้วยวิธีโบราณ

สืบสานการทำขนมจีนด้วยวิธีโบราณ