บรรยากาศวันสงกรานต์ที่สยามสแควร์ "สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า สนุกลั่น สนั่นกรุง มีการจัดกิจกรรมความสนุกมากมาย สาด, ช็อป, ชิม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สัมผัสบรรยากาศสงกรานต์แบบไทย ๆ รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ เน้นแต่งชุดไทย
เริ่ม 13-15 เมษายน 2559 เริ่มสาดความมันส์กันตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00น. ณ สยามแสควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์

ภาพชุด : สงกรานต์ผ้าขาวม้า ชะชะช่า ที่สยามสแควร์