นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งพุทธ-มุสลิม รวมทั้งชาวนาบริเวณใกล้เคียง ลงแปลงนาสาธิตเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ภายในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยกันเก็บเกี่ยว #ข้าวหอมกระดังงา ด้วยแกะหรือแกระ (กือตาแม ในภาษามาลายู) เครื่องมือเกี่ยวข้าวพื้นบ้านของชาวใต้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ซึ่งข้าวหอมกระดังงา เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส ที่ถูกอนุรักษ์สายพันธุ์เอาไว้ เนื่องจากเป็นข้าวที่กอตั้ง ลำต้นแข็ง เหมาะสมกับพื้นที่ เมล็ดข้าวสีแดง เมื่อหุงสุกจะมีรสหอมนุ่ม ซึ่งปกตินิยมนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องเนื่องจากให้แคลเซียมสูง ปัจจุบัน ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในผลผลิตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้


อนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำนาเป็นจำนวนหลายแสนไร่ เนื่องจากได้รับน้ำจากระบบชลประทานจากแม่น้ำ 3 สายหลักคือ แม่น้ำสุไหงโกลก แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำปัตตานี สามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากมาย นอกเหนือจากข้าวหอมกระดังงา ที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศที่นี่

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้


แต่เป็นที่น่าเสียดาย เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 12 ปี เพราะความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวนาในพื้นที่ ทำให้ที่นากลายเป็นนาร้างเสียจำนวนมาก

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้

ข้าวหอมกระดังงา ของดีชายแดนใต้