งานแถลงข่าว เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 11 จัดโดยจังหวัดราชบุรี ททท. สำนักงานเพชรบุรี และวัดขนอน โดยจะมีการแสดงหนังใหญ่ผสมผสานชุด นางสงกรานต์ โดยคณะของนายจฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงษ์, หุ่นละครเล็กบางคลองหลวง, หนังตะลุง อ. วาที ทรัพย์สิน รวมไปถึงการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ หนังใหญ่ จากกัมพูชา และ "หุ่นเงา วายัง กูลิต" จากอินโดนีเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2559 ที่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11


สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ร่วมแถลงข่าว


เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

ครูหมู จฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงษ์ ผู้จัดการการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน พร้อมกับนักแสดง หนึ่งในผู้สานต่อและอนุรักษ์ศิลปะการเชิดหนังใหญ่ โดยบรรจุ หลักสูตรการเรียนรู้เสริมทักษะ หรือหลักสูตรท้องถิ่น ในวิชาเลือกเสรีของโรงเรียนวัดขนอนมาแล้วประมาณ 6 ปี โดยมีเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมสืบสานอย่างต่อเนื่อง

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11


เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11


"พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์หนังใหญ่ ตั้งอยู่ที่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครจากรามเกียรติ์ เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชม พร้อมสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11

เปิด “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 11