สวนสัตว์ดุสิต จัดมาตรการคลายร้อนให้กับสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เดือนมีนาคม เเละเมษายน เป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดของปี สัตว์ในสวนสัตว์จึงเกิดความเครียดได้ง่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เเละทุกปี สวนสัตว์ดุสิตจึงต้องมีมาตรการคลายร้อนให้เเก่สัตว์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ด้วยการเปิดสปิงเกอร์ การให้อาหารเเช่เย็น การให้น้ำเเข็งก้อนที่ทำเป็นน้ำหวาน ในฤดูร้อนนี้

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์

สวนสัตว์เขาดิน จัดมาตรการคลายร้อนให้สัตว์