ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการทดสอบรถแท็กซี่ไร้คนขับ หรือ โรบอตแท็กซี่ พร้อมตั้งเป้าจะใช้งานได้จริงในช่วง "โตเกียว โอลิมปิก ปี 2020"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โรบอต แท็กซี่ ถูกนำมาทดสอบวิ่งบนถนนจริงเป็นครั้งแรก ที่เมืองฟุจิซะวะ จังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเป็นผลงานการร่วมทุนระหว่างบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ เดนะ (DeNA) และ ZMP Inc เพื่อให้บริการแท็กซี่ ที่ขับเคลื่อนได้เอง โดยตั้งเป้าจะนำมาใช้ในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว ในปี 2020 ในการทดสอบ ซึ่งมีผู้สูงอายุร่วมด้วย ได้เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์อัจฉริยะหรือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ซึ่งโรบอต แท็กซี่ ได้รับผู้โดยสารขึ้นรถ และนำไปส่งยังซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้เคียง เป็นระยะทางราว 4 กิโลเมตร แต่มีคนขับอยู่ด้วยเพื่อควบคุมรถในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
โรบอต แท็กซี่ จะได้รับการทดสอบต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม และบริการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่อยู่ในเขตชนบท ที่ไม่มีบริการรถโดยสารสาธารณะ และช่วยทดแทนการขาดแคลนคนขับรถในญี่ปุ่น และทำให้ค่าโดยสารแท็กซี่ถูกลงอีกด้วย