ข่าวข้นคนสำคัญ พูดคุยกับ คมกฤช ตระกูลทิวากร ผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการ๑4๑ Product (วันฟอร์วัน โพรดัก) ของเล่นไม้สำหรับเด็กที่ถูกออกแบบให้มีช่องว่างแห่งการให้ (the giving space) ที่จะกลายไปเป็นของเล่นเชิงสร้างสรรค์ (the missing pieces) เพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ #ข่าวข้นรับอรุณ #nationTV

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline