"ซ้อมใหญ่" บรรดาชาวชวาวงศ์ (ชมรมคนเลี้ยงนกเขาชวาเสียง) ทยอยนำนกเขาชาว ขึ้นเสารอก เพื่อร่วมซ้อมการประชันเสียง ในงานมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทางเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นที่สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลาซึ่งจะมีการแข่งขันจริงในวันที่ 5-6 มีนาคม 2559

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31

ซ้อมประชันเสียง! การแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน ครั้งที่ 31