ทางพิเศษเฉลิมมหานครเป็นทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดทางด่วน สายดินแดง-ท่าเรือ เพื่อให้บริการประชาชนซึ่งเป็นเส้นแรกของระบบทางด่วนขั้นที่ 1

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดทางด่วน "เฉลิมมหานคร" ช่วงดินแดง-ท่าเรือ อย่างเป็นทางการ ทางด่วนสายนี้มีระยะทางประมาณ ๘.๙ กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสามเส้นทางของสายทางด่วน "เฉลิมมหานคร" 

วันนี้เมื่อวันวาน...ทางด่วนสายแรกของไทย

Photo : sarakadee.comทางพิเศษสายดินแดงท่าเรือ เริ่มต้นทางจากปลายถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งไปทางทิศใต้ ผ่านทางแยกต่างระดับมักกะสัน ผ่านถนนสุขุมวิท เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร และเป็นทางระดับตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ 4 และเป็นทางยกระดับอีกครั้งในช่วงถนนพระรามที่ 4 ถึงทางแยกต่างระดับท่าเรือ เชื่อมต่อกับทางพิเศษสายดาวคะนองท่าเรือ ทางพิเศษสายนี้ประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทาง6 ด่าน คือ ด่านดินแดง ด่านเพชรบุรี ด่านสุขุมวิท ด่านพระรามสี่ 1 ด่านเลียบแม่น้ำ และด่านท่าเรือ 1

วันนี้เมื่อวันวาน...ทางด่วนสายแรกของไทย

Photo : wikipedia.org