การประกวดภาพถ่ายสัตว์ป่าแห่งปี จัดโดย London's Natural History Museum และ BBC โดยคัดเลือก 50 ภาพจากกว่า 4 หมื่นภาพที่ส่งประกวด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชมตัวอย่างภาพที่เข้ารอบสุดท้าย'Stretching' by Stephan Tuengler

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'One Eye On You' by Mohammad Khorshed

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Flirting Bearded Seal' by Audun Rikardsen

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Facebook Update' by Marsel van Oosten

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Australian Sea Lion Pups' by Michael Patrick O'Neill

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Bad Hair Day' by Gordon Illg

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Barracuda Swirl' by Alexander Mustard

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Bat Festival' by Joo Paulo Krajewski

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Caiman Night' by Luciano Candisani

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Apex Predators' by Justin Black

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Heavy Rain' by Pierluigi Rizzato

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Big Mouth' by Adriana Basques

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

'Innocents Betrayed' by Hilary O'Leary

ภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายใน 'The 2014 Wildlife Photographer Of The Year Competition'

ที่มา :http://news.distractify.com/culture/wildlife-photos-of-the-year/?v=1