วังปลา ตู้แสดงพันธุ์ปลา มีปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด ทั้งปลาพื้นเมืองใกล้สูญพันธุ์ และปลาที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น กระเบนราหู ปลาตะเพียนทอง ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาบึก ปลากดดำ เป็นต้น / ภาพโดย ประเสริฐ เทพศรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา


ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา

ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา