พระกระโดดไม้กวาด, กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าววันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงศาสนสถานได้สะดวกขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline