เชียงใหม่ - แม่โจ้โพลล์ สำรวจพฤติกรรมการติดตามฟุตบอลโลก 2014 ของคนไทย พบร้อยละ 81.14 สนใจติดตามการแข่งขัน เผยเชียร์ทีมบราซิล เป็นอันดับ 1 อังกฤษ -สเปน ตามลำดับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว รองผู้อํานวยการ  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ  หรือแม่โจ้โพลล์ รักษาการแทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 สำหรับในประเทศไทย เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเฝ้ารอติดตามฟุตบอลโลก 2014 เนื่องจากการแข่งขันดังกล่าวจะมีนักฟุตบอลที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมการแข่งขัน ก่อนหน้าที่การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จะเริ่มขึ้นนั้น คนไทยต้องสับสนกับช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014
กระทั่งเกิดความชัดเจน เมื่อกสทช.ได้มีมติ จ่ายค่า "เสียโอกาส" ให้กับบริษัท อาร์เอส เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2014 เป็นเงิน 427 ล้านบาท เพื่อให้คนไทยสามารถรับชมได้ครบทุกแมทซ์ แต่การแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล (ทวีปอเมริกาใต้)  ซึ่งมีระยะเวลาช้ากว่าประเทศไทยถึง 10 ชั่วโมง ทำให้เวลาในการแข่งขันตรงกับเวลาในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ดึกมาก โดยเวลาเริ่มแข่งขันในแต่ละคู่ จะมีตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
ช่วงเวลาดังกล่าวแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมถ่ายทอดสดชาวไทยไม่มากก็น้อย จนถึงปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลโลก ได้ผ่านการแข่งขันรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) จึงทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ พฤติกรรมการติดตามฟุตบอลโลก 2014 ของคนไทย โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 872 ราย ระหว่างวันที่  5 - 20 มิถุนายน 2557 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ชมฟุตบอลชาวไทย จากผลสำรวจพบว่า ในการติดตามฟุตบอลโลก 2014 พบว่า ร้อยละ 81.14 มีการติดตามฟุตบอลโลก 2014 โดย อันดับ 1 ติดตามชมการถ่ายทอดสด (ร้อยละ 62.09) อันดับ 2 ติดตามผลการแข่งขันจากข่าว โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ร้อยละ 57.16 และอันดับ 3 ติดตามไฮไลท์ย้อนหลังจากข่าว โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ร้อยละ 35 ในขณะที่คนไทยอีก ร้อยละ 18.86 ไม่ได้ติดตามฟุตบอลโลก 2014 โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาว่างในการติดตามชม ไม่ชอบและไม่ได้สนใจฟุตบอลโลก 2014
สำหรับทีมชาติที่คนไทยส่วนใหญ่เชียร์ พบว่า อันดับ 1 คือ ทีมชาติบราซิล ร้อยละ 28.97 อันดับ 2 คือ ทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 18.63 อันดับ 3 คือ ทีมชาติสเปน ร้อยละ 17.16 อันดับ 4 คือ ทีมชาติเยอรมัน ร้อยละ 11.99 อันดับ 5 คือ ทีมชาติอิตาลี ร้อยละ 4.61 และ ร้อยละ 18.63 เชียร์ทีมชาติอื่นๆ ด้านสถานที่ที่ไปรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 พบว่าอันดับ 1 รับชมในที่พักของตนเอง ร้อยละ 79.07 อันดับ 2 ไปชมที่ร้านอาหาร/สถานบันเทิง ร้อยละ 25.35 อันดับ 3 ไปชมบ้านเพื่อน ร้อยละ 16.98 และสถานที่อื่นๆ เช่น สถานที่ทำงาน ร้อยละ 1.40
ส่วนการจัดสรรเวลาของคนที่ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 พบว่า ร้อยละ 86.81 มีการจัดสรรเวลา คือจะนอนตั้งแต่หัวค่ำ เพื่อตื่นมารับชมการถ่ายทอดสด หรือชมเฉพาะในคืนที่ เช้าอีกวันเป็นวันหยุด ในขณะที่อีกร้อยละ 13.19 ไม่มีการจัดสรรเวลาเพื่อชมถ่ายทอดสด โดยร้อยละ 46.43 ของคนที่ไม่จัดสรรเวลาจะยอม อดนอน เพื่อรอชมการถ่ายทอดสด
ด้านการร่วมสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลโลก 2014 พบว่าร้อยละ 48.44 มีการร่วมกิจกรรม โดย อันดับ 1 มีการร่วมส่งไปษณียบัตรทายผล ร้อยละ 78.91 อันดับ 2 มีการส่งชิ้นส่วน/SMS สินค้าที่มีแคมเปญเกี่ยวกับฟุตบอลโลก ร้อยละ 34.74 ในขณะที่อีกร้อยละ 51.56 ไม่ร่วมกิจกรรม โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาว่าง และไม่ได้สนใจ มีโอกาสน้อยที่จะได้รางวัล รวมถึงบางส่วนให้เหตุผลว่าไม่ทราบรายละเอียดของกิจกรรม
ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปร้อยละ 72.61 มีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสฟุตบอลโลก 2014 โดย อันดับ 1 ร้อยละ 71.94 กังวลเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลที่จะเพิ่มขึ้น อันดับ 2 ร้อยละ 51.39 กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียน/ทำงาน หรือมีพฤติกรรมขาดเรียน/ขาดงาน ของผู้ชมถ่ายทอดสด  อันดับ 3 ร้อยละ 43.56 กังวลว่าจะทำให้เสียสุขภาพ เนื่องจากชมถ่ายทอดสด อันดับ 4 ร้อยละ 43.39 กังวลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย เช่น ลักขโมย ปล้น วิ่งราว ฯลฯ ด้านอื่นๆ เช่น กังวลการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์ และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ในขณะที่อีกร้อยละ 27.39 ไม่มีความกังวล โดย  อันดับ 1 ร้อยละ 66.67 ให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างความสุข และความบันเทิงให้กับผู้ชม  อันดับ 2 ร้อยละ 16.67 ให้เหตุผลว่าเป็นการส่งเสริมให้เล่นกีฬา อันดับ 3 ร้อยละ 12.50 ให้เหตุผลว่าทำให้เศรษฐกิจการค้าขายดีขึ้น โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม และอันดับ 4 ร้อยละ 4.17 ให้เหตุผลว่าทำให้เกิดกิจกรรมภายในครอบครัวจากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าการติดตามและชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 มีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ ดังนั้นผู้ที่จะติดตามและชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ควรจะชมเพื่อความบันเทิง ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และควรมีการจัดสรรเวลาในกรณีที่จะชมถ่ายทอดสด จะได้ไม่กระทบกับการเรียน/ทำงาน และส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยอาจจะรับชมสรุปผลการแข่งขันหรือไฮไลท์แทนการชมถ่ายทอดสดในบางแมทซ์