คดียักยอกเงิน จากบัญชีวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดสาขา หลังสมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสมรณภาพเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 กองบังคับการปราบปราม สอบสวนเอาผิด และ ปปง. ติดตามทรัพย์สินที่ยักยอกไปกลับคืนมา จนพบผู้ต้องหา ลูกศิษย์คนสนิทสมเด็จพระวันรัต ความเสียหาย 300 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ออกแถลงการณ์ ด้วย สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัด ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของวัด กับวัดอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

 

จนพบหลักฐานว่า มีบุคคลกระทำการโดยมิชอบนำทรัพย์สินและเงินในบัญชีของวัดไปเป็นของตนเองโดยทุจริต จึงแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ และเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามได้จับกุมผู้กระทำความผิดไปเรียบร้อยแล้ว คดีอยู่ในระหว่างการฝากขังชั้นสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

สาเหตุการตรวจสอบครั้งนี้ สืบเนื่องจากภายหลังการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กับของวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จฯ จนทราบว่ามีการยักยอกเงินจากวัด ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

ตามรายงานการสืบสวน คดีนี้เกิดเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 “นายเนย” ซึ่งเป็นคนใกล้ชิด “สมเด็จพระวันรัต” ได้ใช้อุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวันรัต ลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน จากนั้น “นายเนย” ได้นําใบถอนเงินฉบับดังกล่าว มาเขียนจํานวนเงินตามที่ตนเองต้องการ แล้วนําไปแสดงต่อพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาหนึ่ง เพื่อถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของวัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสาขาของวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

ต่อมา ประมาณต้นเดือนมกราคม 2565 นายเนย ยังคงใช้อุบายเดิมให้ “สมเด็จพระวันรัต” ลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน แล้วนํามาเขียนจํานวนเงินตามที่ตนเองต้องการ แต่ในครั้งนี้ มีการให้ผู้ใกล้ชิดของ “สมเด็จพระวันรัต” อีกคนหนึ่ง เป็นผู้นําใบถอนเงินฉบับดังกล่าว ไปแสดงต่อพนักงานธนาคาร เพื่อถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของวัดวชิรธรรมาราม แล้วให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําธุรกรรมซื้อแคชเชียร์เช็ค ของธนาคารกสิกรไทย สั่งจ่ายให้แก่ นายเนย จากนั้น “นายเนย” ได้นําแคชเชียร์เช็คไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเอง

 

เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้ยักยอกเงิน

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

สำหรับ บัญชีที่ถูกยักยอกไป เป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อพัฒนาวัด ปัจจุบัน วัดกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยผู้ที่จะลงนามเบิก-ถอนเงินได้มีเพียง สมเด็จพระวันรัต คนเดียวเท่านั้น

 

หลังรับเรื่องร้องทุกข์ กองบังคับการกองปราบปราม ได้สืบสวน ประสานไปยังพระผู้ใหญ่ของวัดบวรนิเวศฯ ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ พระธรรมวชิรญาณ จึงมีคําสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของ “สมเด็จพระวันรัต” ด้วย

 

รายงานการสอบสวน ตำรวจกองปราบ พบว่าเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันกับวัดวชิรธรรมาราม โดยพบว่า “สมเด็จพระวันรัต” เปิดบัญชีเงินฝากส่วนตัว และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ไว้กับธนาคารกสิกรไทย หลายบัญชี

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2564 “นายเนย” นําสมุดบัญชีเงินฝากหลายเล่ม และบัตรประจําตัวประชาชนสมเด็จพระวันรัต พร้อมโทรศัพท์มือถือนายเนย มอบให้บุคคลใกล้ชิดสมเด็จพระวันรัต อีกคนหนึ่ง แล้วสั่งการให้บุคคลดังกล่าว ไปติดต่อพนักงานธนาคาร เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลโทรศัพท์ ในการทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น นายเนย ได้ใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง ทําธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมเด็จพระวันรัต และบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มายังบัญชีเงินฝากของตนเอง

 

เบื้องต้น วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้รับความเสียหาย ประมาณ 110 ล้านบาทเศษ และวัดวชิรธรรมาราม ได้รับความเสียหายประมาณ 80 ล้านบาทเศษ

 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายเนย

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

“นายเนย” ถือเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมเด็จพระวันรัต เป็นอย่างมาก รู้จักมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ถึงขนาดที่สมเด็จพระวันรัตเมตตาฝากให้ทำงานในองค์กรชื่อดังแห่งหนึ่ง เป็นที่ทราบดีว่า หากใครจะติดต่อกับสมเด็จพระวันรัต จะต้องติดต่อผ่าน นายเนย เพียงเท่านั้น

 

ประเด็นที่ว่า เงินไปอยู่ในมือของ ไวยาวัจกรวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสนิทสมเด็จพระวันรัต ได้ก็ด้วยจาก สมเด็จพระวันรัต เป็นพระมหาเถระที่เคร่งในพระวินัย ไม่จับต้องเงินทอง ทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของไวยาวัจกร ที่มอบหมายซึ่งเป็นไปตามพระวินัย บรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ในความครอบครองดูแลจัดการของไวยาวัจกร ซึ่งก็คือ “นายเนย”

 

ทรัพย์สินของสมเด็จพระวันรัต ไม่ได้ทำพินัยกรรม ตามกฎหมายทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่ครองสมณเพศ เมื่อมรณภาพไปโดยไม่มีการจำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของวัด

 

ทีมข่าวสืบสวนความจริง สอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยรอบๆ วัดบวรฯ ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ “นายเนย” ไม่มากนัก ชาวบ้านรู้ข่าวนายเนย ยักยอกเงินของสมเด็จพระวันรัต จากข่าว โดยก่อนหน้านี้เห็นนายเนย บ้าง เท่าที่เห็น เป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูดค่อยจา

 

ชาวบ้าน เล่าว่า “เขาจะร่ำรวยหรือไม่อย่างไร ผมไม่รู้ เพราะเห็นว่าเขาใช้ชีวิตตามปกติ แต่มีบางสิ่งที่ตั้งสังเกตคือ มีการขัดขาอะไรกันหรือไม่ เพราะการดำเนินคดีค่อนข้างไวมาก อาจจะไม่ใช้เรื่องทรัพย์เพียงอย่างเดียวหรือไม่ ซึ่งเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตเท่านั้น”

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

ขณะนี้ตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ยืนยันว่าผู้กระทำผิดเพียงแค่รายเดียว คือ “นายเนย” และจากการสอบปากคำผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ อ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หา แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากค่อนข้างขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่มีอยู่ จึงต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง ส่วนทรัพย์สินต่างๆ ขณะนี้สามารถติดตามกลับคืนมาได้เยอะพอสมควร อาทิ รถยนต์หรู และ เงินสด

 

ส่วนทรัพย์สินบางอย่างของผู้ต้องหา มอบให้บุคคลอื่นถือครอง จะดูที่เจตนาว่าให้การข่วยเหลือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินด้วยหรือไม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจขอให้รีบนำกลับมาคืน ไม่เช่นนั้นอาจถูกดำเนินคดีในฐานความผิด”ฟอกเงิน”

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

จากตรวจสอบของตำรวจยังพบว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน “นายเนย” ได้กระทำการในลักษณะเดียวกันกับวัดสาขาวัดบวรฯ ในพื้นที่ จ.ตราด อีก 2 วัด เป็นเงินงบประมาณจัดสร้างวัดรัตนวราราม 80 กว่าล้านบาท และ งบจัดสร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหาร กว่า 10 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 

รอง ผบก.กองปราบปราม พ.ต.อ. อเนก เตาสุภาพ เปิดเผยว่า เส้นทางการเงินกรณีการยักยอกทรัพย์ และโกงเงินวัดบวรนิเวศวิหาร พบไว่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดรัตนวนารามแต่อย่างใด

 

ตำรวจ แจ้งข้อหา “นายเนย” รวม 4 ข้อหา ประกอบด้วย ฉ้อโกง, ลักทรัพย์, ปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม และ ฟอกเงิน

 

สำหรับรถหรูที่ตำรวจตรวจยึดมาจากอดีตไวยาวัจกรวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มี 9 คัน ประกอบด้วย รถยนต์เบนลี่ ทะเบียน ภภ 5 กทม. รถยนต์ปอร์เช่ ทะเบียน 1 กบ 55 กทม. รถยนต์เทสล่า ทะเบียน ชณ 368 กทม. รถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยู เลขทะเบียน จพ 17 กทม. รถตู้แวนโฟล์คสวาเกน ทะเบียน นน 9 กทม. รถยนต์นิสสัน ทะเบียน ขข 5995 กทม. รถยนต์เล็กซัส ทะเบียน ชธ 456 กทม. รถยนต์วอลโว่ ทะเบียนป้ายแดง และเลขทะเบียน พร 656 กทม.ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่ไปที่มาของรถเหล่านี้

 

ส่วนทรัพย์สินอื่น ทั้ง เงินสด เงินฝากในบัญชี อสังหาริมทรัพย์ กระเป๋าแบรนเนม พระเครื่องทองคำ รวมมูลค่าที่ยึดอายัดไว้กว่า 100 ล้านบาท

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

 

เส้นทางเงิน “ไวยาวัจกร เนย” เผยรสนิยมติดหรู ซูเปอร์คาร์

 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการขยายผลแกะรอยเส้นทางการเงินของ นายเนย เพื่อติดตามทรัพย์สินและเงินของวัดกลับคืนมา เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวได้สืบพบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับที่ไปที่มาของรถหรูยี่ห้อ รถเบนท์ลี่ย์ หมายเลขทะเบียน ภภ5 กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า หลังได้เงินจากวัดไปนั้น นายเนย ได้นำไปซื้อรถคันดังกล่าวจากโชว์รูมแห่งหนึ่งในพื้นที่ กทม.

 

ทางพนักงานสอบสวนกองปราบฯ จึงติดต่อเชิญตัวแทนโชว์รูม มาเข้าให้ปากคำ เพื่อสอบถามรายละเอียด โดยเฉพาะห้วงเวลาในการซื้อขาย ซึ่งจากการสอบปากคำ พบ ช่วงเวลาที่นายเนยติดต่อซื้อรถคันดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ก่อเหตุยักยอกเงินจากทางวัดไปจริง

 

อีกทั้งทางตัวแทนของโชว์รูมดังกล่าว ยังยืนยันอีกว่า นอกเหนือจากรถเบนท์ลี่แล้ว นายเนย ยังมีความคิดสนใจที่จะซื้อรถซูเปอร์คาร์ ยี่ห้อแลมโบกินี่ มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท จากทางโชว์รูมเพิ่มเติมอีก 1 คัน แต่เนื่องจากขณะนั้นไม่มีรุ่นที่ต้องการ จึงทำให้อยู่ระหว่างการจัดหา หรือ จัดซื้อ กระทั่งมาถูกจับกุมตัวเสียก่อน

 

สืบสวนความจริง : ลักทรัพย์ สมเด็จพระวันรัต สูบเงินวัดบวรฯ 300 ล้าน

 

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางสืบสวนยังพบว่า เงินที่นายเนย นำมาใช้ซื้อรถหรูบางคัน ไม่ได้มาจากการยักยอกเงินของวัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีบางส่วนเป็นเงินที่ได้มาจากการนำชื่อของสมเด็จพระวันรัต ไปแอบอ้างโดยพลการ เพื่อขอสนับสนุนเงินจากนายทุน หรือ กลุ่มลูกศิษย์วัดที่เคารพศรัทธา อ้างว่าจะนำไปใช้ในกิจนิมนต์ของสมเด็จพระวันรัต โดยที่สมเด็จพระวันรัต ไม่ทราบเรื่องหรือรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด

 

นอกจากนี้ยังได้แอบขโมยพระเครื่องหายาก มูลค่าสูง ของวัดบางส่วนไปปล่อยเช่าให้กับเซียนพระ จำนวนหลายองค์มูลค่านับล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามกลับคืนมา