สถานการณ์ที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น เป็นช่องโหว่ให้ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนลักลอบกระทำความผิด ด้วยแรงจูงใจจากกำไรที่มากมายมหาศาล จึงคุ้มค่าต่อการลงทุน ขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ่ที่มีนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้อง

ภาพการเข้าจับกุมของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนเรือพาณิชบรรทุกของเสีย ที่กำลังลอยลำใกล้เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา ก่อนเข้าตรวจยึดน้ำมันดีเซล 4 แสนลิตร ที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยด้านล่างใต้ท้องเรือมีการดัดแปลงเก็บของเสียมาเป็นบรรทุกน้ำมันแทน

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง

หากย้อนไปเพียง 2 วันก่อนหน้านี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ อธิบดีกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ตรวจจับเรือบรรทุกน้ำมัน ที่บริเวณปากน้ำ ท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถตรวจยึดน้ำมันดีเซล จำนวน 1 ล้านลิตร

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง คำถามที่ตามมา เหตุใดขบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนข้ามชาติถึงกลับมาระบาดหนักในช่วงเวลานี้

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง

จากแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่า 2 กลุ่มที่จับได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีแผนประทุษกรรมคล้ายกัน

ขบวนการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่นำน้ำมันออก เป็นเจ้าของที่มีใบอนุญาตในการค้าน้ำมันไปในต่างประเทศ และเดินเรือไปต่างประเทศจริง และไปจับมือกับกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับเดินเรือโดยนำเรือเถื่อน ไปรับน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากกลุ่มแรก และก็จะไปหาฝั่งบนบกขึ้นที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย และกลุ่มที่ 3 จะมีรถน้ำมัน เพื่อนำน้ำมันไปขายต่อในตลาด

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง ขณะที่ในอดีตรูปแบบจะนำน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา และลำเลียงขายต่อทางบกหรือทางน้ำ แต่ประเทศไทยมีค่าธรรมเนียมและค่าภาษีสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่ค่อยนิยม

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง

ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน เป็นขบวนการใหญ่ที่ต้องมีการสืบสวนขยายผล แม้จะมีผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น เพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมหาศาล หากคิดเป็นตัวเลขจะเห็นได้ว่า รัฐต้องสูญเสียเงินจากการเก็บภาษีถึงพันล้านต่อเดือน

จากราคาน้ำมันที่ยังพุ่งสูง ปฎิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มสิงห์รถบรรทุกทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่ออาชีพขนส่งที่บริโภคน้ำมัน เรียกร้องให้ภาครัฐรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการภาคขนส่งช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงอยากให้มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลและลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมายาวนาน และยิ่งในช่วงเวลานี้ที่ราคาน้ำมันยังพุ่งสูง เป็นช่วงเวลาของ “ทะเลหวาน” ของกลุ่มขบวนการนี้ ที่เชื่อว่า มีนักการเมืองท้องถิ่น หรือนักการเมืองระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยังชี้เป้าถึงขบวนการน้ำมันเถื่อนข้ามชาติว่า มีการลักลอบขนถ่ายน้ำมันอยู่หลายจุดทั่วประเทศ โดยมีรายใหญ่อย่างน้อย 4-5 เจ้า โดยมีการจ่ายเงินเคลียร์กันตลอดขบวนการ

แฉขบวนการ"น้ำมันเถื่อนข้ามชาติ" โยงนักการเมือง

สิ่งที่อยากเรียกร้องให้รัฐบาล โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ต้องสืบสาวไปให้ถึงเจ้าของเรือ ว่าไปรับน้ำมันจากคลังไหน เพราะน้ำมันเถื่อนอยู่ในข่าย “ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน” และต้องส่งเรื่องนี้ให้ ปปง.เข้ามาตรวจสอบดำเนินการ รวมถึงตรึงราคาดีเซลไม่ให้สูงเกินไป