การย้ายถิ่นที่ทำกินของชาวบ้านปางยาง เข้ามาทำกินในพื้นที่ป่าต้นน้ำย่าง แล้วใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง กลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพชาวบ้านพื้นที่ด้านล่าง 5 ตำบล คนนับพันคนได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านได้ร้องขอให้หน่วยราชการเข้ามาตรวจสอบ แต่เรื่องกลับเงียบหายไป

การย้ายถิ่นที่ทำกินของชาวบ้านปางยาง ประมาณ 10 ครัวเรือนเข้ามาทำกินในพื้นที่ป่าต้นน้ำย่าง เพื่อปลูกข้าวโพดแล้วใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี กลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพชาวบ้านพื้นที่ด้านล่าง 5 ตำบล คนนับพันคน ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น ชาวบ้านได้ร้องขอให้หน่วยราชการเข้ามาตรวจสอบการทำลายแหล่งทรัพยากรป่าน้ำต้นน้ำของประเทศแห่งนี้แต่เรื่องกลับเงียบหายไป

ชาวบ้านบอกว่า มีหน่วยงานที่ไม่ทราบชัดมานำตัวอย่างน้ำไปตรวจแล้วชาวบ้านต้องการคำตอบว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่

การละเลยต่อหน้าที่ หรือการละเว้นปฎิบัติหน้าที่ เท่ากับเป็นการทุจริต ที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดไปจากสังคมไทย

สนับสนุนโดย กองทุนป.ป.ช.