การกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส่ กำลังท้าทายศรัทธาประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อเสียงเรียกร้องจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มหมอไม่ทน จะต้องไม่มีวัคซีน VVIP แต่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กลับมีการทุจริตคิว?

การกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส่ กำลังท้าทาย และทำลายศรัทธาประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อเสียงเรียกร้องจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มหมอไม่ทน จะต้องไม่มีวัคซีน VVIP แต่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กลับมีการทุจริตคิว เกิดอะไรขึ้นกันแน่