งงทั้งประเทศ เมื่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบรองนายกฯสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หารือกับเอกชนซื้อวัคซีนจากตัวแทนในสหรัฐฯ ที่มีโควตาของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ไม่ต้องผ่านสธ. ขณะที่"อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯ และรมว.สธ. บอกว่า ไม่สามารถติดต่อบริษัทตัวแทนได้

งงทั้งประเทศ เมื่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบรองนายกฯสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หารือกับเอกชนซื้อวัคซีนจากตัวแทนในสหรัฐฯ ที่มีโควตาของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ไม่ต้องผ่านสธ. ขณะที่"อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯ และรมว.สธ. บอกว่า ไม่สามารถติดต่อบริษัทตัวแทนได้