"โหรฟองสนาน" เปิดเผยดวงชะตาเมือง และ การต่อสู้เพื่อออกจากเคราะห์โควิด19 จะพาไปสู่สภาวะจะฟุ่งเฟืองคนลือเลื่องลาภเหลือหลาย .

ภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และลีลาออกจากเคราะห์โควิด-19ทักษาจรอายุเมืองย่าง 239 ปี-ตกภูมิพุธ-พระราหู 8 เป็นศรีจร-พระอังคาร 3 เป็นกาลกิณีจรพฤหัสบดีจร(5)-พระเสาร์จร(7) เดินอยู่ในราศีมังกรพระราหูจร(8) เดินอยู่ในราศีพฤษภพระอังคารจร(3) เดินจากมีนเข้าเมษ จุด ก.เริ่ม 28 ธันวาคม 2563- เดินอยู่ในเมษ จุด ข.

"โหรฟองสนาน" เผยดวงชะตาเมือง รอด-สู่สภาวะจะฟุ่งเฟืองคนลือเลื่องลาภเหลือหลาย


เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าเดินในราศีพฤษภ จุด ค.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.12 น.พฤหัสบดีจร(5) จะย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกุมภ์ จุด ง. เริ่ม 29 มีนาคม 2564-27 กันยายน 2564ตามที่ผู้เขียนได้ทิ้งค้างบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่357ชื่อตอนลีลาออกจากเคราะห์โควิด-19 แล้วไม่ได้เขียนต่อว่าจะนำเมืองเราไปสู่อะไรเพราะถูกคั่นด้วยสถานการณ์ร้อนของโลกที่เกิดกับอเมริกา และคนที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนานั้น
มาถึงตอนนี้จะได้อธิบายว่าการต่อสู้เพื่อออกจากเคราะห์โควิด-19 ระลอกใหม่จากท่าขี้เหล็ก-ตลาดกลางกุ้ง-บ่อนพนันเอฟเฟคจะนำเมืองไปสู่อะไร

ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปถึง ลีลาของดาวจรกับการจะค่อยๆเริ่มออกจากทุกข์เพราะโควิด-19 ของเมืองรอบนี้ตามที่เขียนไว้ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 357 คือ1. จุด ก. เริ่มตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 เราได้เห็นการขึ้นๆลงๆของตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างที่กำลังเป็นอยู่ แต่จะเป็นไปแบบพัฒนาการที่ดี (พระราหูจร 8 และพระอังคารจร 3 ยุติการบีบเมืองในทางราศี แต่ยังช่วยกันบีบลัคนาเมืองในทางองศาดาว)
2. จุด ข. เริ่มประมาณ 14 กุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าสิ่งดี-ข่าวดีเริ่มไหลมาตัวเลขติดเชื้อรอบใหม่ใกล้สงบ (พระอังคารกาลกิณีจร 3 เดินอยู่ในราศีเมษประมาณ 25 องศา เลยล้ำลัคนาเมืองที่อยู่ราศีเมษประมาณ 23-24 องศา-ยุติการร่วมกับราหูจร 8 บีบเมืองในทางองศาดาว)
3. จุด ค. เริ่มตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ผู้เขียนเรียกร้องหนักหนาขอให้คนไทยช่วยกันพาเมืองฝันฝ่าจาก 10 กันยายน 2563ให้มาถึงวันนี้ให้ได้ (พระอังคารกาลิกิณีจรย้ายจากราศีเมษเข้าเดินในราศีพฤษภเริ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2564 ยุติการช่วยพระราหูจร(8) บีบเมือง) จึงขอทำนายเพิ่มเติมจากที่ทำนายไว้นานแล้วว่าโรคร้ายเริ่ม หมดพิษอ่อนแอ-ไทยเริ่มทยอยได้วัคซีนที่สั่งจากต่างประเทศเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่คาดว่าจะได้กลางปี 2564-สิ่งที่พระราชาคือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้สร้างไว้ตั้งแต่ปี 2552 คือบริษัทสยามไบโอซายส์คงจะเริ่มผลิตวัคซีนใช้เองด้วย

4. ข้อสำคัญ (ที่ลืมใส่หลักไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในไทยโพสต์) คือโชคดีมากที่เมืองรัตนโกสินทร์ลัคนาสถิตราศีเมษ ขณะที่โควิด-19 มาระลอกแรก พฤหัสบดีจร(5) เดินอยู่ในราศีมังกร-ภพที่สิบ-กัมมะของเมือง(หลายประเทศลัคนาไม่ได้อยู่เมษ)ตามโฉลกบอกป่วยก็จะหาย...ไย้หายเอง คนยำเกรงจะรุ่งเรือง..นี่คือหลักสำคัญที่บ่งบอกว่าเราสู้โควิด-19 ระลอกแรกแล้วจะชนะ และขณะที่สู้โควิด-19 ระลอกที่สองพฤหัสบดีจรก็เดินอยู่ในภพที่สิบของเมืองเช่นกันและจะอยู่ที่นี่ถึง29มีนาคม2564ผู้เขียนจึงมั่นใจว่า..ไข้จะหายเอง (แต่ก็ต้องผ่านการต่อสู้) ทีนี้มาถึงคำทำนายที่เป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้รอบนี้คือการต่อสู้จะนำเมืองไปสู่
5. ภาพข้อ ง. ครั้นตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม2564 เป็นต้นไป พฤหัสบดีจร(5) หัวหน้าดาวดีหรือตัวแทนพระสยามเทวาธิราช-รวมทั้งมือไม้ของพระสยามฯที่ทำศึกโควิด-19 รอบนี้คือระบบสาธารณสุขรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลอสม.-เจ้าหน้าที่ฝ่ายดีที่ช่วยกันรับมือโรคร้ายนี้จะเข้าไปเดินในราศีกุมภ์ที่ราศีกุมภ์นี้เป็นดินแดน-ขอบเขตของโชค-ลาภและความสำเร็จ-รอด-แคล้วคลาด หรือภพที่สิบเอ็ด-ลาภะของเมือง เมื่อพฤหสับดีจรไปเดินทางโหรสรรเสริญนักว่าให้คุณล้ำเลิศอธิบายหลักคือ

5.1 ถ้าเป็นพื้นชะตาดวงเดิมตั้งแต่เกิดเจ้าชะตาใด หากพฤหัสบดี(๕-แทนด้วยเลขไทย)ตั้งอยู่ในภพที่สิบเอ็ดตำราบอกว่าจะมีโชคในเรื่องสังคม-เพื่อนฝูงอุ้มชูช่วยเหลือ สำคัญคือได้สิ่งที่ทางโหรเรียกว่าสิงหเกณฑ์ผลคือคุ้มภัยได้ คนที่ได้เกณฑ์นี้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง เช่นเกิดอุบัติเหตุรถพังทั้งคัน แต่เจ้าชะตาแค่หัวคิ้วแตกก็เคยเห็นมาแล้ว
5.2 แม้จะไม่ได้เกณฑ์นี้ในพื้นดวงชะตาเดิมเช่นดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ แต่หากระยะใดที่พฤหัสดีจร(5-เขียนด้วยเลขอารบิก)เข้ามาเดินในภพที่สิบเอ็ดก็เป็นระยะที่จะได้สิงหเกณฑ์ชั่วคราว คือระยะนั้นมีเรื่องทุกข์ยากอันใดก็จะรอด-แคล้วคลาด-ช่วยคุ้มภัยตัวอย่างที่ขอยกมาจากหนังสือโหราศาสตร์ในวรรณคดีของอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ครูโหรผู้ล่วงลับคือพิเภกโหรเอกที่หลังจากได้ครองกรุงลงกาแล้วเจอกับศึกมหาบาลยักษายกทัพมาตีเมืองเพื่อแก้แค้นแทนทศกัณฐ์ พิเภกรู้ว่าสู้ไม่ได้-ตายแน่งานนี้ จึงตรวจดวงชะตาตนเองพบว่ากำลังได้สิงหเกณฑ์ จึงรู้ว่ารอดแน่ แล้วหนุมานก็เหาะดั้นเมฆลงมาช่วย นี่คือความหวังแรกที่เกณฑ์ทางโหรรออยู่ในชะตาเมืองคือรอด-แคล้วคลาด
5.3 พฤหัสบดีจรเข้าไปเดินในภพที่11นี้ตำราบอกระยะนั้นเจ้าชะตาจะเป็นไปตามอาการ..จะฟุ่งเฟืองคนลือเลื่องลาภเหลือหลาย ผู้เขียนจึงมั่นใจว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ประเทศไทย-คนไทย-ระบบสาธารณสุขของเราจะทำได้-รอด-และกลับมาโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้ง โดยรอบนี้คือระหว่าง 29 มีนาคม -27 กันยายน 2564สรุปคือยังไงดวงเมืองก็ชนะ และได้ประกาศศักดากันอีกรอบ
ฟองสนาน จามรจันทร์
15 มกราคม 2564