svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ

สปสช. ขยายบริการแพทย์ทางไกล ใน 5 จ. ปริมณฑล พบหมอออนไลน์ ผ่าน 4 แอปฯ สุขภาพ

22 กรกฎาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายบริการ แพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ครอบคลุม 42 โรค และ อาการ ไปยัง 5 จังหวัดปริมณฑล หลังนำร่องบริการในกรุงเทพฯ พบมีผู้ใช้บริการกว่า 2 หมื่นครั้ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่ สปสช.ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท) ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ครอบคลุม 42 กลุ่มโรคและอาการ สามารถรับบริการการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ได้ พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล 4 แห่ง 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าให้บริการผู้ป่วยไปแล้ว 9,447 คน 20,455 ครั้ง โดยกลุ่มโรค 5 อันดับแรก ได้แก่

1.การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน 6,815 คน 13,442 ครั้ง

2.กล้ามเนื้อเคล็ด 517 คน 1,106 ครั้ง

3.ปวดกล้ามเนื้อ 442 คน 965 ครั้ง

4.ลมพิษ 383 คน 822 ครั้ง

5.คออักเสบเฉียบพลัน 377 คน 803 ครั้ง

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่เคยใช้บริการไปแล้ว กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง นั่นหมายถึงบริการนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยได้ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปที่หน่วยบริการ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดหน่วยบริการ ลดเวลารอคอย 

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า เมื่อผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สปสช.จึงได้ขยายบริการการแพทย์ทางไกล ครอบคลุมปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยประชาชนสิทธิบัตรทองทองที่อยู่ในปริมณฑล 5 จังหวัดดังกล่าว เมื่อเจ็บป่วยเบื้องต้น ท่านสามารถพบหมอออนไลน์ พร้อมรอรับยาที่บ้านได้ โดยบริการนี้ครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทองทั้งหมดไม่ว่าหน่วยบริการประจำของท่านจะอยู่ที่ไหนทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

หากเดินทางมาทำธุระใน กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุ่มโรคหรืออาการดังกล่าว ก็สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ท่านมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งยา ก็รับยาและรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้
 

ความร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1.แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @Sooksabaiclinic ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ http://www.telemed.salubermdthai.com/ 

2.แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @clicknic 

3.แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @mordeeapp ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://form.typeform.com/to/qKY8gV4X 

4.โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed) โดยเดอะโททอลเล่คลินิก สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @totale 

 

สำหรับขั้นตอนการใช้บริการนั้น ประชาชนสิทธิบัตรทองที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด หากมีอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุ่มโรคและอาการ ท่านสามารถเลือกใช้บริการทั้ง 4 แอปนี้ได้ โดยติดต่อผ่านไลน์ของทั้ง 4 แอป จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอน เมื่อพบแพทย์ออนไลน์แล้ว ก็จะมีการจัดส่งยาไปให้ที่บ้านหรือที่อยู่ที่ท่านพักอาศัย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิบัตรทองที่มีหน่วยบริการประจำอยู่ต่างจังหวัด แต่หากเดินทางมาทำธุระใน กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยตาม 42 กลุ่มโรคหรืออาการดังกล่าว ก็สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ท่านมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งยา ก็รับยาและรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้

ในส่วนของหน่วยบริการนั้น นพ.จเด็จ กล่าวว่า มีการจัดระบบ AMED Telehealth ซึ่งเป็นระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รองรับ เพื่อให้ผู้ให้บริการฯ บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย และข้อมูลใช้ในการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการจาก สปสช. ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผ่านบริการการแพทย์ทางไกล ค่ายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

สปสช. ขยายบริการแพทย์ทางไกล ใน 5 จ. ปริมณฑล พบหมอออนไลน์ ผ่าน 4 แอปฯ สุขภาพ

logoline