svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังยื่นหนังสือภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันพิษ

27 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังต่อต้านการเผาป่า ยับยั้งหมอกควันพิษ ที่กำลังปกคลุมอำเภอแม่สาย ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาล เร่งเข้ามาดูแลด่วน เหตุเสียทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ

27 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ลานหน้าที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มพลังมวลชน ซึ่งใช้ชื่อว่า เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน อ.แม่สาย ประมาณ 200 คน มีนายเศวตยนต์ ศรีสมุทร รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย , นายตระสัก ศรีธิพรรณ์ ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ไปรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรม เรียกร้องให้แก้ไขปัญหา หมอกควัน - ไฟป่า ข้ามแดน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยมีการรับบริจาคอุปกรณ์ น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ และยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เพื่อให้แก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว คือเจรจาหารือ กับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันให้เป็นวาระของอาเซียน รวมผลักดันให้ภาคเอกชน ที่ไปส่งเสริมทำการเกษตร ได้แก้ไขปัญหาเพื่อลดการเผาป่า จนเกิดเป็นฝุ่นละอองหนาแน่นดังกล่าวร่วมกัน
ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังยื่นหนังสือภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันพิษ
ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังยื่นหนังสือภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันพิษ
 

นายเศวตยนต์ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองหมอกควัน เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยิ่งปีนี้เกิดรุนแรงกว่าเดิม จึงถึงเวลาที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหา เพราะในอดีตนั้นเ ราไม่อาจเข้าถึงข้อมูลปัญหาได้ แต่ปัจจุบันมีทั้งดาวเทียม แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่แจ้งข้อมูลการเกิดไฟป่า จุดความร้อน ฯลฯ จึงทำให้ทราบถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนว่า เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งในประเทศและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

ดังนั้นการแก้ไขปัญหา จึงต้องเป็นระดับรัฐบาล ที่จะต้องมีการเจรจา เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะมีการทำการเกษตร ซึ่งอาจพูดได้ว่าคือ "ข้าวโพด" เพื่อลดการเผา นอกจากนี้ ควรมีการควบคุมเรื่องการเปิดนำเข้าผลผลิต มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเสรี โดยทางรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ควรเข้ามาควบคุมด้วย
ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังยื่นหนังสือภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันพิษ
ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังยื่นหนังสือภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันพิษ
 

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากยื่นหนังสือต่อทางนายอำเภอแม่สายแล้ว ทางกลุ่มพลังมวลชน มีกำหนดจะพากันเดินรณรงค์ ไปยังบริเวณหน้า ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย แต่เนื่องจากฝุ่นละอองหนาแน่น 

โดยกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ที่ อ.แม่สาย มีค่า PM2.5 หนาแน่นถึงระดับ 543 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงให้งดการเดินในที่โล่ง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำให้กลุ่มพลังมวลชนใช้รถยนต์ขับรณรงค์และสลายตัว 
ชาวแม่สายสุดทน รวมพลังยื่นหนังสือภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันพิษ
 

logoline