svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ปลาตายเกลื่อนในเม็กซิโก เพราะภัยแล้ง อากาศร้อนจัด

ปลาหลายพันตัวตายเกลื่อนในทะเลสาบทางภาคเหนือของเม็กซิโก โดยคาดว่าเกิดจากภัยแล้งรุนแรง และสภาพอากาศร้อนจัด ที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส

ซากปลาลอยเป็นแพในบริเวณบัสติลลอส ลากูน ในรัฐชิวาวา ของเม็กซิโก และเจ้าหน้าที่เร่งโรยปูนขาวกลบเพื่อดับกลิ่น เนื่องจากกังวลว่า การเน่าสลายอย่างรวดเร็วของปลาภายใต้แดดจัด อาจล่อแมลงต่าง ๆ และเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

เจ้าหน้าที่ คาดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากภัยแล้งและอากาศร้อนจัด โดยอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส และน้ำในลากูนลดต่ำลงอย่างมา 

ปลาตายเกลื่อนในเม็กซิโก เพราะภัยแล้ง อากาศร้อนจัด

ภัยแล้งปกคลุมพื้นที่เกือบ 90% ของทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับจากปี 2554 โดยรัฐชิวาวาได้รับผลกระทบหนักที่สุด

นอกจากปลาแล้ว ปศุสัตว์ เช่น วัว และลา ก็ล้มตายจำนวนมาก เนื่องจากน้ำในเขื่อนต่ำมาก และเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อากาศร้อนและภัยแล้งครั้งรุนแรงนี้ทำให้เกษตรกรจำนวนมาก ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ต้องอพยพออกจากรัฐชิวาวา

ปลาตายเกลื่อนในเม็กซิโก เพราะภัยแล้ง อากาศร้อนจัด