svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ข้อมูลที่ควรรู้ "โควิด JN.1" มีอาการอย่างไร?

20 ธันวาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

WHO ประกาศให้ โควิดสายพันธุ์ย่อย "โอมิครอน JN.1" เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ หลังพบการระบาดในหลายประเทศรวมถึงไทย และคาดว่าอาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้สายพันธุ์ย่อยของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด JN.1 ซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.86 เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ หลังจากพบสายพันธุ์นี้ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของโลก แต่ยังไม่พบว่า ก่อให้เกิดอาการป่วยที่แตกต่างออกไปหรือมีอาการรุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ JN.1 สามารหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นเช่นกัน

โดยสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ JN.1 มีดังนี้

JN.1 คืออะไร?

โควิดสายพันธุ์ JN.1 พัฒนามาจากสายพันธุ์ BA.2.86 ที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน ซึ่งทำให้เกิดการระบาดอย่างหนักมาแล้วในช่วงต้นปี 2022 

ขณะที่สายพันธุ์ JN.1 มีการกลายพันธุ์ของ 'โปรตีนหนาม' (spike protein) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนๆ

WHO คาดการณ์ว่า JN.1 ไม่น่าจะสร้างความเสี่ยงด้านสาธารณสุขมากนัก เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ โดยประเมินว่ายังเป็นสายพันธุ์ที่มี 'ความเสี่ยงต่ำ'

JN.1 มีอาการอย่างไร?

ยังไม่แน่ชัดว่าผู้ติดเชื้อโควิด JN.1 มีอาการใดที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ และยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง นอกจากอาการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคประจำตัวหรือภูมิคุ้มกัน

โดยอาการทั่วไปของโควิด JN.1 ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจลำบาก เหนื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ สูญเสียการรับรสชาติหรือกลิ่น เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ซึ่งเป็นอาการชุดเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆ

โควิด JN.1 มีอาการคล้ายการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่นๆ

JN.1 แพร่กระจายอยู่ที่ไหน?

ตอนนี้ JN.1 ได้รับการบันทึกว่าพบผู้ป่วยแล้วใน 41 ประเทศ โดยประเทศที่มีสัดส่วนผู้ติดเชื้อมากที่สุด คือ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ แคนาดา สหราชอาณาจักร และสวีเดน

ข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC) ยังระบุว่า สหรัฐฯพบการระบาดของ JN.1 ครั้งแรกในเดือนกันยายน และนับเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเร็วที่สุดในประเทศ

ทำไม JN.1 จึงเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ

การกำหนด "สายพันธุ์ที่น่าสนใจ" ของ WHO นั้นใช้กับสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาที่ดูเหมือนว่าจะแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่คาดการณ์หรือทราบกันว่าส่งผลต่อลักษณะของไวรัส อาจรวมถึงความสามารถในการแพร่เชื้อ ความรุนแรง การหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน ความไวต่อการรักษา และการตรวจหาเชื้อได้

โดยการกำหนดสถานะดังกล่าวมีขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการติดตาม รวบรวม และแบ่งปันข้อมูล เพื่อรับมือต่อการแพร่ระบาดต่อไป

ที่มา: washingtonpost

logoline