svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นขึ้น 'เงินเดือน' ให้นายกฯ เพิ่มเป็นแปดแสนบาท

21 พฤศจิกายน 2566

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้รับ"เงินเดือน"เพิ่มขึ้น จากการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งถูกฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม

สภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายขึ้น 'เงินเดือน' ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในบางตำแหน่ง โดย ฟูมิโอะ คิชิดะ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จะมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นอีก 460,000 เยน รวมเป็น 40.61 ล้านเยนต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 9.5 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 800,000 บาทต่อเดือน

ญี่ปุ่นขึ้น 'เงินเดือน' ให้นายกฯ เพิ่มเป็นแปดแสนบาท

ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จะมีรายได้ต่อปี เพิ่มขึ้นอีก 320,000 เยน รวมเป็น 29.61 ล้านเยนต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6.9 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 570,000 ต่อเดือน ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐในบางตำแหน่ง จะได้รับการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย 0.96%

การขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแน่นอนว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้ ถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม ในขณะที่ประชาชนกำลังเจอกับวิกฤตค่าครองชีพสูงขึ้น จนแทบมีรายได้ ไม่พอกับค่าใช้จ่าย แต่ทางรัฐบาลบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของรัฐบาลจะคืนเงินให้กับกองทุนของรัฐในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น