svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนช่วยหนุนการเติบโตของ APEC (คลิปข่าว)

20 พฤศจิกายน 2566

ขณะที่ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อกำลังท้าทายเศรษฐกิจโลก แต่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก็กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก

รายงานของ IMF คาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเพิ่มขึ้นจากปี 2022 ซึ่งอยู่ที่ 3.9 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเป็น 4.6 เปอร์เซ็นต์ ในปีนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ขณะที่เศรษฐกิจเกิดใหม่คาดว่าจะเติบโต 5.3 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณกว่า 2 ใน 3 ของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่วนหนึ่งเพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งทุก ๆ เปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของจีน จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โตเพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์

เศรษฐกิจจีนช่วยหนุนการเติบโตของ APEC (คลิปข่าว)

พลวัตการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวในประเทศเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นตัวจักรสำคัญที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกหลุดพ้นจากความยากลำบาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคนี้ ก็สามารถควบคุมได้และคาดว่าในปี 2024 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์  ภาคการผลิตและการท่องเที่ยวจะยังคงเข้มแข็ง เพราะการฟื้นตัวของจีนนับตั้งแต่ต้นปีนี้ นอกจากนั้นองค์กรอย่าง APEC ยังมีบทบาทสำคัญสำหรับการสร้างเสถียรภาพ และแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อการพัฒนาของโลกด้วย