svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

ธปท.ไฟเขียววันหยุดพิเศษแบงก์พาณิชย์-แบงก์เฉพาะกิจ 5 พ.ค.นี้

30 มกราคม 2566

ธปท.ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 5 พ.ค.นี้ สำหรับธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว-การจับจ่ายใช้สอยช่วงวันหยุดยาว

 รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

"ธปท.ได้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าช่วงวันหยุดยาว"