svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

คนใช้ไฟอ่วม ! กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟฟ้า 4.68 บาทต่อหน่วย งวดม.ค.-เม.ย.67

29 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"กกพ." ประกาศขึ้นค่าเอฟที 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย หลังต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่ง มีผลงวดเดือน ม.ค.- เม.ย. 67

รายงานข่าวจากสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)แจ้งว่า ในการประชุมกกพ.วันนี้ ( 29 พ.ย.) ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 

สำหรับการพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 67 ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ.  โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้ได้ 

อย่างไรก็ตาม กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัดการใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย 5 ป.ประกอบด้วย

- ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ 

- ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน 

- ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5

- ปลูก เพื่อเป็นร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน จะสามารถช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพสำหรับตัวท่านเอง และยังจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย
- เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟแบบ LED  

logoline