svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

แห่ให้กำลังใจ รมช.เกษตรฯ ขอช่วยผลักดันภาคการเกษตรให้ดีขึ้น

12 กันยายน 2566

เกษตรกรจากหลายจังหวัด แห่ยินดีกับ รมช. เกษตรฯ “ไชยา พรหมา” พร้อมร้องเพลงลิเกให้ช่วยผลักดันภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

12 กันยายน 2566 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรชาวไร่จากจังหวัดปทุมธานี ได้มาให้กำลังใจแล้วร่วมแสดงความยินดีกับนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมมอบของที่ระลึกจากผลผลิตของเกษตรกรรวมถึงเสนอนโยบายปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบ  ด้านข้าวในแต่ละจังหวัดในเรื่องของปัจจัยการผลิต อาทิ น้ำ  ดิน  ปุ๋ย  และราคาผลผลิตข้าว รวมถึงพืชผลทางการเกษตรที่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรในตอนนี้  

แห่ให้กำลังใจ รมช.เกษตรฯ ขอช่วยผลักดันภาคการเกษตรให้ดีขึ้น

นายจารึก กมลอินทร์ ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวว่าวันนี้ ตนเองและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจากทั่วประเทศ มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนอีสานเหมือนกัน และอยากมาให้ท่านเดินหน้าพัฒนา และยกระดับเรื่องศูนย์ข้าวชุมชน รวมถึงดูแลปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกร และชาวนาอีกด้วย

แห่ให้กำลังใจ รมช.เกษตรฯ ขอช่วยผลักดันภาคการเกษตรให้ดีขึ้น

ด้านตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่ามาครั้งนี้อยากให้ท่านเข้ามาช่วยดูแลราคาผลไม้ที่มีราคาต่ำในขณะนี้ โดยวันนี้ ได้นำผลไม้มาฝากให้กำลังใจท่าน อาทิ ขนุน ฟักทอง ผักบุ้ง กล้วย และอยากร้องเพลงลิเกให้กำลังใจ รมช.เกษตรฯ ไชยา ในการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรอีกด้วย