svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

จัดใหญ่"วันข้าวฯ66" ขนองค์ความรู้เทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

กรมการข้าวเปิดบ้านศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดงาน"วันข้าว" และชาวนาแห่งชาติ โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว จัดนิทรรคการยกระดับชาวนาไทย พร้อม เปิดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาวงการข้าวทั้งระบ

9 มิถุนายน 2566  "นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์" อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมการข้าวมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

"นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์" อธิบดีกรมการข้าว

โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และถัดไปจะมีการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จัดใหญ่\"วันข้าวฯ66\" ขนองค์ความรู้เทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

ด้าน"นางสาวชวนชม ดีรัศมี" ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับ ภายในงานวันข้าวฯ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จะมีการนำนิทรรศการด้านข้าวต่าง ๆ มากมาย มาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา นิทรรศการอุทยานพันธุ์ข้าว นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานราชการและเอกชน การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร แปลงสาธิตพันธุ์ข้าว แปลงสาธิตการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ แปลงสาธิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนผู้ร่วมงานสามารถ ชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย

"นางสาวชวนชม ดีรัศมี" ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกชิงรางวัล อาทิ กิจกรรมการประกวดธิดาชาวนา กิจกรรมแข่งขันฝัดข้าวลีลา กิจกรรมการหุงข้าวหม้อดิน กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามองค์ความรู้ด้านข้าว 
โดยท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5531-3134

จัดใหญ่\"วันข้าวฯ66\" ขนองค์ความรู้เทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวไทย  

"นอกจากนั้นการจัดงานในส่วนของภูมิภาค ยังมีการจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน" อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

จัดใหญ่\"วันข้าวฯ66\" ขนองค์ความรู้เทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวไทย