svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ผู้ใช้รถจ๊าก! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ขึ้นราคา 40 สต.

25 พฤษภาคม 2566

ผู้ใช้รถจ๊าก! พรุ่งนี้ (26 พ.ค. 66) น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน" และ" แก๊สโซฮอล์" ทุกชนิด ขึ้นราคา 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่ม "ดีเซล" คงราคาเดิม

25 พฤษภาคม 2566 โออาร์ และ บางจาก แจ้ง ปรับขึ้น ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ (26 พ.ค.) ในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล คงราคาเดิม

มีผลวันที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
ผู้ใช้รถจ๊าก! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ขึ้นราคา 40 สต.

น้ำมันในกลุ่มเบนซิน                  

- เบนซิน 95  อยู่ที่ 43.24 บาทต่อลิตร   

- แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  35.45 บาทต่อลิตร   

- แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  35.18 บาทต่อลิตร 

- E20 อยู่ที่  33.14 บาทต่อลิตร  

- E85 อยู่ที่  33.59 บาทต่อลิตร
ผู้ใช้รถจ๊าก! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ขึ้นราคา 40 สต.

 

น้ำมันในกลุ่มดีเซล              

- ดีเซล B7  อยู่ที่ 31.94 บาท          

- ดีเซล อยู่ที่ 31.94 บาท    

- ดีเซล B20 อยู่ที่ 31.94 บาท
ผู้ใช้รถจ๊าก! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่ม "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" ขึ้นราคา 40 สต.