svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

คลัง เผย ยอดใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครึ่งวันแรกเกิน 500 ล้านบาทแล้ว

01 เมษายน 2566

กระทรวงการคลัง เผย การใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันยอดการใช้ครึ่งวันแรกกว่า 500 ล้านบาท จากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านธงฟ้า พร้อมเปิด Call Center พิเศษ 1-2 เม.ย.66 ให้คำแนะนำผู้ได้รับสิทธิ์ หลังเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนเป็นครั้งแรก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในวันแรก ( 1 เม.ย.66) สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 (ผู้มีสิทธิฯ) จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย เป็นไปอย่างราบรื่น
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ซึ่งมูลค่าการใช้สิทธิ์ในวันแรก ณ เวลา 12.00 น. มีจำนวนกว่า 519.52 ล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิ์ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์ ในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นครั้งแรก ของประชาชน ที่จะมีการใช้สิทธิ์ สวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบกับเป็นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้เปิดให้บริการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Call Center) ในช่วงวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรณีผู้มีสิทธิ์ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center โทร. 02 109 2345
 

คลัง เผย ยอดใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครึ่งวันแรกเกิน 500 ล้านบาทแล้ว

สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอให้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และปรับปรุงแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ให้เป็นรุ่น (version) ปัจจุบัน
เพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านอุปกรณ์
เครื่อง EDC สามารถปรับปรุงระบบให้เป็น version ปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2. ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดที่รับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” สามารถปรับปรุงระบบให้เป็น version ปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ หากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พบปัญหาในการปรับปรุงระบบให้
เป็น version ปัจจุบัน รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า (Merchant Call Center) โทร 02 111 1111 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th