svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ประกันรายได้ข้าวงวด 23 จ่ายส่วนต่างเท่าไหร่เช็กที่นี่ ! 

17 มีนาคม 2566

พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 23 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11 – 17 มี.ค. โดยจะโอนเงินให้เกษตรกรในวันที่ 22 มี.ค.นี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยสัปดาห์นี้เป็นการประกาศราคางวดที่ 23 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2566 ปรากฏว่า 

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,612.20 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 387.80 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,204.80 บาท

ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,914.64 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 85.36 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,134.00 บาท 

ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 9,918.67 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 81.33 บาท 
ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,439.90 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,190.67 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ 

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 23 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ข้าวนาปรังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นเดือนเม.ย.66 ส่งผลให้ข้าวเจ้าราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย และสมาคมค้าข้าวไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ข้าวเจ้าเป็นข้าวที่มีการซื้อขายกันในตลาดมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ราคามีการปรับขึ้นลงในกรอบแคบๆ ตามความต้องการของตลาด ซึ่งยังคงมีความต้องการจากผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์การส่งออก ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลว่า ในปีนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยปริมาณการส่งออกถึงวันที่ 15 มี.ค.66 สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 1.69 ล้านตัน เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ดีขึ้น ทำให้สามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม และอินเดีย ที่เริ่มมีนโยบายให้เก็บข้าวไว้บริโภคภายในประเทศ ทำให้การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะสามารถส่งออกได้มากกว่าปีที่ผ่านมา อาจจะได้ถึง 8 ล้านตัน 

อย่างไรก็ตาม ในงวดที่ 1 - 22 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.622 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,858.91 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.640 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,990.75 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569

ประกันรายได้ข้าวงวด 23 จ่ายส่วนต่างเท่าไหร่เช็กที่นี่ !