svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ก.พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออก 'ข้าว' ปี 66 กว่า 7.5 ล้านตัน

31 มกราคม 2566

กรมการค้าต่างประเทศ เร่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ คาดปี 2566 ไทยส่งออกข้าวไม่น้อยกว่า 7.5 ล้านตัน มันสำปะหลัง 9 ล้านตัน พร้อมตั้งเป้าค้าชายแดน-ผ่านแดนปีนี้ทะลุ 1.06 ล้านล้านบาท

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รณรงค์ พูลพิพัฒน์ ระบุ กรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าการส่งออกข้าวปี 2566 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน หลังจากปี 2565 มีปริมาณการส่งออกรวมอยู่ที่ 7.69 ล้านตัน มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ เกินเป้าที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน โดยมีแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า อาทิ การจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ การจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเยือนประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ และจัดประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

ก.พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออก 'ข้าว' ปี 66 กว่า 7.5 ล้านตัน

ส่วนมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กรมฯ ได้คาดการณ์การส่งออกร่วมกับ 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือง โดยตั้งเป้าทั้งปีไว้ที่ 9 ล้านตัน โดยในปี 2565 มีปริมาณการส่งออกรวม 11.18 ล้านตัน ซึ่งในปี 2566 มีแผนเจาะตลาดเป้าหมาย ได้แก่ จีน EU ตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย และมีกำหนดจัดงานมันสำปะหลังโลกประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้

ก.พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออก 'ข้าว' ปี 66 กว่า 7.5 ล้านตัน

ส่วนการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน ปี 2566 กรมฯ ร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าไว้ที่ 1.06 ล้านล้านบาท หรือโตเพิ่ม 3% จากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1.02 ล้านล้านบาท โดยมีแผนผลักดันที่จะทำให้เป็นไปตามเป้า ได้แก่ การแก้ปัญหาการค้าชายแดนและผ่านแดนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการลงพื้นที่และติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด การจัดมหกรรมการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการบูรณาการร่วมกับจังหวัดชายแดนเพื่อผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้าให้ครบทุกจุด

 

โดยสถานะการเปิด-ปิดจุดผ่านแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบัน (25 มกราคม 2566) ฝั่งไทยเปิด 80 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเปิด 72 แห่ง