svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ข่าวดี! ก.แรงงาน เปิดรับผู้สนใจอบรมทักษะ ป้อนตลาดท่องเที่ยว กว่า 7,000 อัตรา

28 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"กระทรวงแรงงาน" ประกาศรับสมัครผู้ว่างงาน และ แรงงานที่สนใจทำงานในภาคบริการท่องเที่ยว ประเดิมเปิดฝึกสัปดาห์หน้า 10 จังหวัด ตามความต้องการแรงงานกว่า 7,000 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยกับสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการขาดแคลนแรงงาน ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสถานประกอบกิจการ เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งผลิตแรงงาน ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยได้มอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการฝึกให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถ พร้อมเข้าสู่การทำงาน
 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ล่าสุดได้รับข้อมูล จากการสำรวจ ความต้องการแรงงาน จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ พบว่าสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว แจ้งความต้องการบรรจุพนักงานเข้าทำงานสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา รวมกว่า 7,000 อัตรา

ถือเป็นโอกาสทองของแรงงานไทย ที่จะได้รับโอกาสบรรจุเข้าทำงานหลังจากได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ตำแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการ แจ้งความประสงค์รับเข้าทำงาน อาทิ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดแผนไทย & สปา เป็นต้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กล่าวว่า กรมมอบหมายให้ 10 จังหวัดเร่งดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ว่างงาน และ แรงงานที่สนใจทำงานในภาคบริการ เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ กำหนดให้ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วน  

ข่าวดี! ก.แรงงาน เปิดรับผู้สนใจอบรมทักษะ ป้อนตลาดท่องเที่ยว กว่า 7,000 อัตรา

นอกจากนี้ กรมจะแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ ที่ต้องการรับคนเข้าทำงาน ส่งไปยังผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย อาจมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัดอื่นๆ สนใจไปทำงานในจังหวัดอื่น เช่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยและสปาจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ


ส่วนใหญ่จะไปทำงานในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ทั้ง 10 จังหวัดข้างต้น หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4

ข่าวดี! ก.แรงงาน เปิดรับผู้สนใจอบรมทักษะ ป้อนตลาดท่องเที่ยว กว่า 7,000 อัตรา

logoline