svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"สมอ." เตรียมคุมมาตรฐานสินค้า อีก 6 รายการ เริ่มทยอยบังคับใช้ ก.พ.-ส.ค. นี้

27 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“สมอ.” เล็งคุมมาตรฐานสินค้าอีก 6 รายการ ทั้งภาชนะเคลือบเทฟล่อน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องนวดร่างกาย โกลว์สตาร์ตเตอร์ ไนทรัสออกไซด์ และ ออกซิเจนทางการแพทย์ ย้ำผู้ประกอบการ ต้องยื่นขออนุญาตขอผลิต-นำเข้า สินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดเท่านั้น

นายบรรจง  สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สมอ. มีสินค้าควบคุมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 140 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจะทยอยประกาศผลบังคับใช้ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เพิ่มเติมอีก 6 รายการ 

นายบรรจง  สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

โดยเป็นสินค้ารายการใหม่ ที่จะขึ้นเป็นสินค้าควบคุม ได้แก่ 

1.ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร หรือ ภาชนะเทฟล่อน มอก.2622-2556 ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ต้องควบคุมปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ที่ละลายปนเปื้อนออกมาไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 2 เมษายน 2566 

2.เครื่องฟอกอากาศ มอก.60335 เล่ม 2 (65)-2564 มีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ การควบคุมการแผ่รังสี UVC ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย และการป้องกันการช็อต  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 

3.เครื่องนวดร่างกาย มอก.60335 เล่ม 2 (32)-2564 มีข้อกำหนดที่สำคัญ คือ การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า  การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว  และความต้านทานความชื้น เป็นต้น  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

สำหรับอีก 3 รายการ เดิมประกาศเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว แต่มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวได้มีการประกาศใช้เกินกว่า 5 ปี สมอ. จึงต้องทบทวนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

1.โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ มอก.183-2562 มีรายละเอียดในมาตรฐานที่แก้ไขคือ เพิ่มข้อกำหนดให้หน้าสัมผัสของสตาร์ตเตอร์ต้องประกอบด้วยโลหะที่เหมาะสมสำหรับเป็นส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  

2.ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ มอก.30-2564 มีรายละเอียดในมาตรฐานที่แก้ไขคือ เพิ่มข้อกำหนดให้สามารถบรรจุในถังก๊าซอะลูมิเนียมด้วยได้  โดยคุณลักษณะอื่นๆ ยังคงใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล USP (The United States Phamacopeia)  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 

3.ออกซิเจนทางการแพทย์ มอก.540-2564 มีรายละเอียดในมาตรฐานที่แก้ไขคือ เพิ่มข้อกำหนดถังก๊าซอะลูมิเนียม โดยคุณลักษณะอื่น ๆ ยังคงใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล USP  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายทั้งผู้ทำ และ ผู้นำเข้าสินค้าทั้ง 6 รายการดังกล่าว จะต้องทำ-นำเข้าสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องขายสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว สมอ. จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นในวันนี้ (27 มกราคม 2566)  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  ข้อกำหนดในมาตรฐาน

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจติดตามภายหลังการได้รับใบอนุญาต  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนากว่า 400 ราย

logoline