svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ดัน “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ขึ้นทะเบียน GI ส่งออก ซอฟต์ พาวเวอร์ สู่ตลาดโลก

25 มกราคม 2566

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI "มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" จ. พิษณุโลก ตั้งเป้าส่งออก เป็น ซอฟต์ พาวเวอร์ สำคัญถ่ายทอดคุณภาพ และ ลักษณะเด่นของผลไม้ไทยสู่สายตาชาวโลก

นโยบายผลักดันสินค้าไทย ผ่านการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กลายเป็น ซอฟต์พาวเวอร์สำคัญ ส่งออกไปทั่วโลก ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 177 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 48,000 ล้านบาท

ล่าสุด นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI  “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพ ทั้งในแง่ของรสชาติ ที่มีผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น เนียน ไม่มีเสี้ยน เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง และลักษณะรูปทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวลสวย ไม่ช้ำง่าย
 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปลูกในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 11 ล้านบาทต่อปี มีตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น 


มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จ.พิษณุโลก

นายสินิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว

กรมฯ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าและการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย และส่งเสริมการตลาด ผ่านการพัฒนาสินค้า และ บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของ แหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368

ดัน “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ขึ้นทะเบียน GI ส่งออก ซอฟต์ พาวเวอร์ สู่ตลาดโลก

ดัน “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ขึ้นทะเบียน GI ส่งออก ซอฟต์ พาวเวอร์ สู่ตลาดโลก

ดัน “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ขึ้นทะเบียน GI ส่งออก ซอฟต์ พาวเวอร์ สู่ตลาดโลก