ตรัง

วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561

 • DAY

  -

 • HOUR

  -

 • MIN

  -

 • SECOND

  -

กิจกรรม CSR “ปลูกหญ้าทะเล รักษ์พะยูน ฟื้นฟูทะเลตรัง”
เชิญนักปั่นที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR
พบกันวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง
SLOW LIFE BIKE TRIP

ธรรมชาติสักวันจะหมดไป
ถ้าเราไม่ร่วมกันรักษาอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวโดยจักรยาน ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นและรณรงค์ให้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนสีเขียว (Green City) ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับกับความเป็นอยู่แบบวิถึชาวบ้านอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ... อ่านต่อ

ตารางสนามปั่น

ข่าวสาร

Life in the slow lane

ร่วมสนับสนุนโดย

-

-

เส้นทางปั่น

  "เร็ว ๆ นี้ "

  -