Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายกรัฐมนตรีประกาศในงานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก CIBJO Congress 2017 (อ่านว่าซิบโจ้ คองเกรส) ย้ำชาวโลกไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้แน่ เชื่อทุกด้านไทยมีฝีมือและเป็นที่ต้องการสูง รัฐบาลหนุนหลายมาตรการยกระดับทุกด้านเต็มที่

192.168.52.212