Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อการก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติบงกช มีนัยยะสำคัญ แล้วอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้อยู่ในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติมานานกว่า 2 ทศวรรษ เป็นอย่างไร ติดตามได้ ในสารคดี "เจาะชีวิตคนบนแท่น" ตอนที่ 10 สู่ปีที่ 25 โครงการบงกช ความภาคภูมิใจของคนไทย192.168.52.212